Posvet "Izzivi vračanja otrok in mladostnikov iz digitalnih v analogna življenja"

25.05.2021

logout posvet 2021

Z gosti smo spregovorili o posledicah COVID-19 obdobja na področju duševnega in telesnega zdravja ter na področju prostočasnih dejavnosti. Razmišljali smo tudi o rešitvah, ki bi otrokom in mladostnikom olajšale vračanje v oblike in načine življenja kot smo ga poznali pred epidemijo.

V izolski enoti Logout smo v torek, 18. 5. 2021 izvedli strokovni posvet z gosti:

  • Franja Čok, svetovalna delavka Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana,
  • Alja Rožman, svetovalna delavka Osnovne šole Sečovlje,
  • Doroteja Rogelja Majerič, strokovna delavka Center za socialno delo Južna Primorska, enota Koper,
  • Marianna Gortan, strokovna delavka Dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper - Petka,
  • Ingrid Kristančič Šömen, vodja programa Mladinsko ulično delo - zgodnja intervencija na področju varovanja zdravja otrok in mladostnikov in
  • Gregor Starc, vodja nacionalnega sistema SLOfit raziskovalne skupine,
  • Janez Arh, strokovni delavec Logouta.

V prvem delu posveta smo z gosti spregovorili o posledicah protikoronskih ukrepov na področju duševnega in telesnega zdravja ter na področju prostočasnih dejavnosti, ki smo jih zaznali pri delu z otroki in mladostniki. Strinjali smo se, da so stiske najbolj opazno narasle in se poglobile v času drugega vala epidemije. Izvirale so v neznanju uporabe naprav za spremljanje in opravljanje šolskih obveznosti v času šolanja na daljavo, pojavljal se je strah pred izpostavljenostjo preko spletnih kamer pri spremljanju tovrstnega pouka, strah pred vrnitvijo v šolske klopi in ocenjevanjem ter težave pri organiziranju dnevnih aktivnosti. Zelo opazen je bila porast prekomerne uporabe digitalnih naprav za igranje video iger in druženje preko družabnih omrežij, večja odsotnost od spremljanja pouka od doma, upad motivacije za druženje, učenje in gibanje, porast nasilja v družini, nespoštovanje pravil staršev iz strani otrok, porast kršitev omejitev gibanja med kraji pri mladoletnikih zaradi potrebe po druženju, porast uporabe dovoljenih in nedovoljenih drog pri mladostnikih. Srečali smo se s primeri osamljenosti, samopoškodovanja, poskusi samomorov, naraslo je povpraševanje po psihosocialni in učni pomoči, najbolj pa so bile na udaru socialno ranljive družine, otroci in mladostniki, pri kateri so ukrepi še bolj poglobili stiske. Opažanja gostov je potrdila tudi SLOfit raziskovalna skupina, ki že 40 let preko nacionalnega sistema spremlja telesni in gibalni razvoj otrok in mladostnikov. Meritve v času protikoronskih ukrepov so pokazale da so omejitve pri otrocih terjale velik davek. V prvih dveh mesecih ukrepov je bilo 20% otrok več s prekomerno telesno težo kot lansko leto, vzdržljivost je samo ob prvem spomladanskem valu ukrepov upadla za 18%, pojavil se je spremenjen življenjski slog otrok in mladostnikov, kjer prevladuje sedenje pred zasloni, ob zavedanju da je gibanje ključen dejavnik zdravega razvoja. Tako se je pri šestletnikih uporaba družbenih omrežij povečala za 22%, pri starejših od 13 let pa že za več kot 50%, spomladi se je čas preživet samo pred televizijskimi zasloni v času vikendov, v starostnem obdobju med 6. in 19. letom povečal za več kot 50%.

Na zaskrbljujoče stiske smo sodelujoči v okviru svojih organizacij, sicer omejeni s protikoronskimi ukrepi, bili na voljo otrokom, mladostnikom in družinam, jim prisluhnili, se hitro odzvali na njihove stiske in odgovarjali na potrebe.

V drugem delu posveta smo predstavili aktivnosti, ki jih bomo v okviru naših organizacij izvajali s ciljem, da otrokom in mladostnikom olajšamo vračanje v oblike in načine življenja kot smo ga poznali pred protikoronskimi omejitvami. Na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana bodo v naslednjem šolskem letu delali na odnosih, da dijaki ponovno pridobijo občutek medsebojne povezanosti in pripadnosti, da nadoknadijo čas, ko dijaki niso imeli možnosti spoznavanja in druženja.

V novem šolskem letu bodo na Osnovni šoli Sečovlje čas namenili vzpostavljanju rutine, stabilnosti in reda pri učencih, z namenom, da se počutijo bolj varne. Vlagali bodo v to, da učenci zopet pridobijo kondicijo in delovne navade za učenje, ki so jih izgubili v času ukrepov.

Preko Skupnosti Centrov za socialno delo je bila na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslana pobuda za čimprejšnje financiranje programov za krepitev socialnih veščin družin, otrok in mladostnikov ter predlog, da se v ukrepe za blažitev posledic koronske krize vnese financiranje javnih delavcev, ki bi vstopali v družine in jim pomagali pri premagovanju različnih stisk.

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - Petka bo v času poletnih počitnic otrokom in mladostnikom nudil jutranji program, da otroci v času odsotnosti staršev zaradi dela ne bodo prepuščeni sami sebi. Nudili bodo učno pomoč pri pripravi na popravne izpite, izvajali bodo skupinske dejavnosti s poudarki na odnosih in pridobivanju komunikacijskih veščin.

Izvajalci programa Mladinsko ulično delo bodo promovirali ulico kot vir zdravih življenjskih navad in okrepili vključevanje mladih prostovoljcev študentov v procese pomoči in medvrstniške podpore tistim mladostnikom, ki imajo težave. Priložnost predstavlja tudi povezovanje naših organizacij za skupno nastopanje pri sofinancerjih, katerim lahko prenesemo naša opažanja in pričakovanja iz terena, naše prakse, glede tega, kaj je na tem področju še potrebno storiti, saj samo skupaj lahko sprožimo spremembe na bolje.

Predstavnik SLOfit raziskovalne skupine meni, da je čas poletnih počitnic neugoden, ker predstavljajo negativni dejavnik glede gibanja otrok, saj otroci načeloma med počitnicami obsedijo. Zato pričakuje večji posluh iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pri tem, kako vse učne procese narediti bolj telesno dejavne, kako učiti zunaj, na prostem. Otroci in mladostniki imajo kljub našim nasprotnim prepričanjem radi red in ga potrebujejo, saj je struktura bistvena za zdrav razvoj vsakega človeka, ker nudi varnost, čemur bi šole morale dati v prihodnje več pozornosti. V apelu namenjenem šolam, bi moral biti september kot prvi mesec novega šolskega leta primarno usmerjen v mehko, počasno vzpostavljanje odnosov z veliko druženja med učenci in učitelji. S tem bi otroci pridobili izkušnje, kako priti do zadovoljstva še na načine, ki so bolj zdravi in so drugačni od zadovoljstva, ki ga žal prevečkrat izkusijo ob prekomerni uporabi digitalnih tehnologij.

V izogib skrbi, da bi otroci in mladostniki prosti čas in počitnice v preveliki meri preživeli za zasloni ob igranju video iger in druženju preko socialnih omrežij, Logout na spletnem mestu  ponuja Družinski načrt uporabe zaslonov. Načrt omogoča:

  • sodelovanje celotne družine in nudi prostor za prvi pogovor o varni in odgovorni uporabi zaslonov,
  • zapis jasnih dogovorov, prostorskih in časovnih omejitev, odgovornosti in nagrad,
  • poljubno prilagajanje potrebam vsake družine in družinskih članov.

Staršem in strokovnim delavcem, ki se pri delu srečujejo s težavami otrok in mladostnikov zaradi pretirane uporabe zaslonov, pa so na spletni strani Zdravniške zbornice https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni na voljo Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.

Prijava na e-obveščanje

Bodite obveščeni! Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih dogodkih na področju varne in zdrave uporabe spleta.