Digitalni detox - tri tedenski namestitveni program v sodelovanju z MKZ Rakitna (za otroke 13-18 let)

Novo Otroci Mladostniki Starši

Program Digitalni detox je tri tedenski programnamenjen mladostnikom starim med 13 in 18 let, ki kažejo znake digitalne zasvojenosti. Izvaja se v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna.

Program je zastavljen celostno in vključuje tudi starše. Mladostniki so v času trajanja programa nameščeni v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna. Tako mladostniku, kakor tudi staršem in skrbnikom bo tovrstna izkušnja ponudila prostor za razmislek, prevetritev pričakovanj in postopno planiranje sprememb v prihodnosti. Mladostnik bo imel možnost na različne načine raziskovati svoje potrebe, motive, cilje in želje, tako za, kakor tudi izven zaslonov. Poleg vsakodnevnih usmerjenih pogovorov, bodo v programu spoznavali ali ponovno obujali svojo kreativno ali športno plat. Ker je prekomerna raba zaslonov pogosto strategija umika od težav in stisk bodo mladostniki preko večernih in jutranjih rutin, terapij z živalmi in skupinskih srečanj predelovali lastne vsebine in ob tem razvijali zdrave strategije spoprijemanja s stresorji.

Program Digitalni detox se izvaja v sodelovanju med nevladno organizacijo LOGOUT in javnim zavodom Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna. Vstopna točka v program je organizacija Logout, kjer se opravijo začetni razgovori in pripravljalna srečanja za program. Za vključitev se izda napotnica izbranega zdravnika.

Otroci so tri tedne nameščeni v Mladinskem klimatskem zdravilišču. S starši ves čas trajanja programa poteka individualno delo v organizaciji Logout.

Naročanje na uvodno srečanje poteka preko spletnega obrazca. Po opravljenem razgovoru in pridobljeni napotnici bo otrok uvrščen na čakalni seznam in hkrati tudi že vključen v pripravljalna srečanja na Logout-u.

Znaki digitalne zasvojenosti/preobremenjenosti pri mladostniku:

 • mladostnik večino prostega časa preživi pred zasloni
 • mladostnik vse manj časa nameni druženju v “živo”
 • spremenjena rutina spanja ali težave s spanjem
 • pogosto zatekanje za zaslon zaradi dolgčasa
 • kognitivne težave (upad koncentracije, težave s spominom in učenjem)
 • izguba zanimanja za druge aktivnosti (npr. hobiji, druženje s prijatelji)
 • pogosto odlašanje in/ali izogibanje obveznostim
 • opazne težave pri strukturiranju in organizaciji časa
 • poslabšanje učnega uspeha, izostajanje od pouka
 • ponavljajoči konflikti v družini
 • prikrivanje in zanikanje težav,
 • odtegnitveni simptomi v primeru odvzema zaslonov ali ob prenehanju spletnih aktivnosti (afektivni odzivi – bes, agresivnost, nemir, tesnobnost, telesni simptomi)


O Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je javni zdravstveni zavod, katerega poslanstvo je pravočasno prepoznavanje in zgodnja obravnava otrok in mladostnikov, rizičnih za razvoj psihičnih težav. Zaradi izvajanja visoko kakovostnih zdravstvenih storitev v prijetnem naravnem okolju, je Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna edinstvena tovrstna ustanova v slovenskem prostoru.

rakitna galerija

logout dva detox

Prijava na e-obveščanje

Bodite obveščeni! Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih dogodkih na področju varne in zdrave uporabe spleta.