Sodelovanja v različnih delovnih skupinah na področju digitalnih zasvojenosti

02.12.2020

patrick perkins ETRPjvb0KM0 unsplash 1

V letu 2020 smo vključeni v številne aktivnosti zagovorništva, priprave priporočil, identifikacje potreb za razvoj novih storitev, strategij ter smernic na področju varne in zdrave uporabe zaslonov.

Seznam aktivnosti:

  • V okviru nacionalnega programa duševnega zdravja 2018−2028 za katerega skrbi Nacionalni inštitut za javno zdravje sodelujemo v interdisciplinarni delovni skupini za področje nekemičnih zasvojenosti, ki izvaja naloge za krepitev in varovanje duševnega zdravja, predvidene v nacionalnem programu.
  • Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL nas je vključil v fokusno skupino za področje elektronskih zasvojenosti pri pripravi nove Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od leta 2021 do leta 2030
  • V okviru zdravniške zbornice in njene sekcije za primarno pediatrijo sodelujemo v delovni skupini za obvladovanje časa pred zasloni, kjer sodelujemo pri snovanju konkretnih smernic za uporabo zaslonov pri najmlajših.
  • V partnerstvu z nacionalnim inštitutom za javno zdravje razvijamo presejalnega pripomočka za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za razvoj digitalne zasvojenosti pri triletnikih in pred vstopom v šolo.
  • S sodelovanjem s fakulteto za družbene vede in članstvom v svetu Safe.si, smo skupaj z ekipo centra za varni internet, z Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije in Arnesom vzpostavili delovno skupino Sveta Centra za varnejši internet za pripravo priporočil za starše o varni rabi interneta in pripravili priporočila za delo na daljavo tako za starše, kot tudi za učitelje.
  • V partnerstvu z Društvom za Srce pripravljamo konkretne pobude za spremembe na področju varovanja zdravja in uporabe zaslonov s ciljem zmanjšanja tveganja čezmerne uporabe in / ali zasvojenosti ter varovanjem fizičnega zdravja pri uporabi zaslonov najranljivejših skupin, kot so otroci in mladostniki

Najlepša hvala vsem akterjem za vabila, odlično sodelovanje in predvsem zaupanje. O vseh rezultatih, ki se jih že nestrpno veselimo, vas bomo sproti obveščali. 

Prijava na e-obveščanje

Bodite obveščeni! Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih dogodkih na področju varne in zdrave uporabe spleta.