Družbeni mediji in škodljiv vpliv na duševno zdravje mladih

28.10.2021

logout mental health

Domači in tuji mediji so nedavno poročali o razkritju bivše zaposlene v podjetju Facebook, ki je poleg drugih spornih praks omenjenega družbenega medija izpostavila, da je podjetje Instagram, v lasti Facebook-a imelo informacije o škodljivem vplivu medija na duševno zdravje mladih, a ni storilo nič, namerno so prezrli ugotovitve raziskave.  

S posledicami škodljivega vpliva družbenih medijev na samopodobo in duševno zdravje mladostnikov se pri svojem delu redno srečujemo tudi v centru Log Out - prvem specializiranem centru pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih. V obdobju odraščanja je iskanje lastne identitete ključna razvojna naloga, ki jo otroci in mladostniki opravljajo preko primerjave z drugimi, vrstniki, vzorniki.

Otroci in mladostniki vedno več časa preživijo na družbenih omrežjih, kjer prihajajo v stik tudi z vplivneži in njihovimi objavami ali jim sledijo. Ker otroci in mladostniki še nimajo razvitega kritičnega mišljenja so izpostavljeni objavam vplivnežev, v katerih prikazujejo določene podobe, fotografije, življenjske stile, določene vrste vedenja ter v sodelovanju s podjetji uporabljajo prikrite načine oglaševanja izdelkov in storitev. Zaradi identifikacije z vplivneži jim otroci in mladostniki želijo biti podobni in jih posnemati. Pri tem so izpostavljeni obdelanim podobam, fotografijam, posnetkom, ne da bi to vedeli ali objavam, ki vsebujejo elemente prikritega oglaševanja, kar na otrocih in mladostnikih pušča tudi škodljive posledice.

Izvedene raziskave so pokazale na škodljive posledice objavljanja obdelanih fotografij na samopodobo, duševno in telesno zdravje mladostnikov, ki se kažejo kot:

  • slabše mnenje o lastnem telesu,
  • stremljenje k perfekcionizmu,
  • doživljanje pritiskov in stresov,
  • tesnoba,
  • depresija,
  • samopoškodovanje,
  • motnje hranjenja,
  • samomorilnost,
  • nerealno doživljanje sveta, ljudi, življenjskih stilov in
  • nerealna pričakovanja do sebe.


Mnogo prikritih oglasov vplivnežev nagovarja otroke in mladostnike k potrošnji, čeprav so finančno odvisni od staršev. S tem se otroci znajdejo pod pritiskom, da morajo imeti take izdelke, če želijo biti v trendu, če želijo biti podobni drugim, če želijo biti sprejeti. Na ta način oglaševanje zlorablja nekritičnost, lahkovernost otrok in pomanjkanje življenjskih izkušenj, da bi se pred tem lahko ubranili.

V LogOut-u z resnostjo in zaskrbljenostjo za duševno zdravje naših mladih, ki so zvesti uporabniki teh omrežij pozivamo pristojne, ministrstva, da čimprej zakonsko oziroma s predpisi uredijo to področje ter sledijo zgledu Francije in Norveške, ki sta področje označevanja obdelanih fotografij in oglaševanja v objavah vplivnic in vplivnežev že zakonsko uredili.

 

Pobuda je nastala v partnerstvu pri projektu Brez izgovora 2020-22 sofinanciranem s strani Ministrstva za zdravje RS 

No Excuse na beli1000x

Untitled 1 1

Prijava na e-obveščanje

Bodite obveščeni! Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih dogodkih na področju varne in zdrave uporabe spleta.