Vse, kar vas je zanimalo o Digitalnem detoxu

31.07.2023

digitalni detox logout mkz rakitna

Marca 2023 smo v sodelovanju z javnim zavodom Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna začeli s težko pričakovanim in nujno potrebnim programom Digitalni detox.

Digitalni detox (DX) je 3-tedenski program namenjen mladostnikom starim med 13 in 18 let, ki kažejo znake zasvojenosti z digitalno tehnologijo, so z njo preobremenjeni in potrebujejo digitalni odklop, ostale (izven bolnišnične) oblike pomoči pa ne zadostujejo več.

V enem vikendu sva se več pogovarjala med sabo, kot prej v celem letu. (mama)

Program je zastavljen celostno in vključuje tudi starše ali skrbnike. Mladostniki so v času trajanja programa nameščeni v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, kjer imajo možnost na različne načine raziskovati svoje potrebe, motive, cilje in želje tako za, kot izven zaslonov. Tovrstna izkušnja jim ponudi prostor za razmislek, prevetritev pričakovanj in postopno načrtovanje sprememb v povezavi z uporabo zaslonov. V programu so vključeni v pogovorne terapevtske skupine in individualne terapevtske pogovore. Preko različnih aktivnosti ponovno obujajo svojo kreativno ali športno plat ter spoznavajo svoje interese. Pri tem so jim v pomoč tudi živali (terapija s konji in malimi živalmi).

Zakaj ravno tri tedne?

Tri tedne je minimalno obdobje, potrebno za znižanje dopaminske tolerance. Pri prekomerni uporabi interneta pride do presežkov dopamina v naših možganih in posledično do višje dopaminske tolerance. Nivo tolerance lahko znižamo tako, da nekaj časa abstiniramo od uporabe zaslonov. Če je nivo tolerance nižji, bomo tudi lažje našli zadovoljstvo v drugih aktivnostih. Pogosto igralci video iger povedo tudi, da po tem, ko so se za nekaj časa vzdržali igranja in se potem kasneje vrnili, je bilo igranje kasneje veliko bolj zabavo. Tri tedne je minimalno obdobje, ki je potrebno, da se v možganih ponovno vzpostavi ravnovesje in zniža dopaminska toleranca, skratka - možgani si “odpočijejo”.

Po zaključenem programu je drugačen, ima več življenja. (oče)

V treh tednih se strnjeno in intenzivno dogajajo spremembe, za katere bi sicer v domačem okolju trajalo veliko dlje, da se realizirajo. Za posameznike oziroma družine za katere bo strokovni tim prepoznal, da potrebujejo daljši program je (pod določenimi pogoji) mogoče podaljšanje programa na 6 ali 9 tednov ali pa ponovna vključitev čez določen čas.

Imam več energije in sem manj jezna. Želim nadaljevati s spremembami, ki sem jih dosegla. (udeleženka programa)

Kako program dejansko poteka?

Hospitalizacijski del v MKZ Rakitna v kombinaciji s svetovanjem svojcem na centru pomoči pri prekomerni rabi interneta LOGOUT

1. Vstopna točka v program je Center pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout.

Vstopna točka je uvodni razgovor z družino na Logout-u, kjer ugotovimo primernost programa za mladostnika (pri naročanju izberite program Digital detox. Če svetovalci na Logoutu ocenimo, da je program za družino ustrezen, starši pridobijo napotnico pri pediatru. Pred začetkom programa se družina udeleži še pripravljalnega srečanja oz. se po potrebi že vključi v tedenske obravnave na Logoutu.

2. Hospitalizacijski del programa na MKZ Rakitna

Hospitalizacijski del programa poteka 3 tedne v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, z odsotnostjo vseh digitalnih naprav z zasloni (pametnega telefona, računalnika, tablice, VR očal, televizije, konzole). Tekom programa je poskrbljeno tudi za učenje v strnjeni obliki v okviru bolnišnične šole.

Z namenom vzdrževanja sprememb v domačem okolju po končanem programu enkrat na teden na Rakitni poteka skupina za starše, kjer je zaželena udeležba obeh staršev ali skrbnikov. Skupini za starše sledi skupina za starše in mladostnike. Mladostnikom je drugi vikend programa omogočen odhod domov.

3. Nadaljevanje programa

Po zaključku (3, 6 ali 9 tedenskega) programa na Rakitni je družina še nekaj časa vključena v obravnave na Logoutu (minimalno 3 srečanja).

Ali v času programa lahko uporabljajo zaslone?

Ključno pri programu Digitalni detox je ravno 3-tedenska odsotnost zaslonov, da si možgani lahko “odpočijejo”, zato je mladostnikom popolnoma onemogočena uporaba zaslonov ves čas trajanja programa. V času vrnitve domov konec tedna je ključno aktivno sodelovanje staršev, da v času vikenda mladostniki lahko zdržijo brez naprav.

Kaj je bilo udeležencem všeč?

Udeleženci so uživali pri stiku z živalmi, športnih aktivnostih in tkanju prijateljskih vezi. Osebje na MKZ Rakitna in na Logout-u je pozorno spremljalo povratne informacije s strani mladih, ki so se programa udeležili. Povedali so, kaj jim je bilo najbolj všeč:

 • stik z malimi živalmi in konji
 • redni dnevni sprehodi in daljši pohodi
 • plezanje
 • individualni razgovori s psihologinjo
 • čas ko so bili skupaj v sobah, ker so se lahko več pogovarjali in družili
 • možnost igranja različnih družabnih iger in biljarda
 • uvid v svoje obrambne mehanizme in vedenjske vzorce
 • možnost za umik, če so ga potrebovali
 • občutek povezanosti z drugimi udeleženci programa

Kaj smo opazili strokovni delavci?

Zaposleni v MKZ Rakitna in na Logout-u smo pri mladostnikih tekom programa opazili, da:

 • v prvem tednu lahko pričakujemo večja nihanja razpoloženja in motivacije udeležencev. Po prebrodeni začetni krizi so bolj sproščeni in motiviranim za delo.
 • drugi vikend programa mladostniki preživijo doma, kar predstavlja izziv za marsikatero družino, saj tudi v tem času naprave niso dovoljene. Kljub temu se je to izkazalo za dobro prakso, saj družina lahko preživi skupaj kvaliteten prosti čas ob aktivnostih, ki si jih je izbral otrok. Tako družinski člani pokažejo podporo otroku, ki prekomerno uporablja zaslone. V večini primerov so bili sorojenci solidarni do brata ali sestre tako, da so se tudi sami vzdržali uporabe digitalne tehnologije v tem času. Poleg tega je to dober trening za čas, ko se bo mladostnik vrnil nazaj v domače okolje.
 • je tovrsten program dobra priložnost za mlade za medsebojno povezovanje, podporo, deljenje izkušenj in razbijanje predsodkov glede težav v duševnem zdravju.
 • mladostniki in njihovi starši poročajo o urejenem ritmu spanja, ki se v veliko primerih prenese tudi na čas, ko se mladostniki vrnejo v domače okolje.
 • Sodelovanje staršev je ključno za dolgoročne spremembe. V veliki meri je otrokov uspeh v programu odvisen od aktivnega sodelovanja (če je le mogoče OBEH) staršev in skrbnikov. Starši, ki so bili pripravljeni na vpogled vase, se udeleževali skupin za starše in svetovanj na Logout-u, so pri svojih mladostnikih opazili največ dolgoročnih sprememb.

Kaj nas čaka v prihodnosti?

Dober začetek in pozitiven pogled v prihodnost... Zelo smo veseli, da je vlada prepoznala potrebo po programu na nacionalni ravni in da je tovrstna pomoč končno na voljo za vse, ki pomoč potrebujejo. Program se bo seveda tudi v prihodnje na podlagi pridobljenih novih znanj in izkušenj, predvsem pa zaradi potreb v svetu nenehnih sprememb ustrezno prilagajal in nadgrajeval.

Naročanje

Na uvodni posvet za vključitev v program Digitalni Detox se lahko naročite tukaj tako, da v kategoriji “Izbrani program” izberete Digitalni detox - tri tedenski namestitveni program v sodelovanju z MKZ Rakitna (za otroke 13 - 18 let).

Uvodne razgovore izvajamo v Ljubljani, Celju, Izoli in Kranju.

Prijava na e-obveščanje

Bodite obveščeni! Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih dogodkih na področju varne in zdrave uporabe spleta.