2nd National Conference on Internet Addiction Prevention.

10.05.2021

konferenca headline21

Special emphasis was placed on the period of the COVID-19 pandemic and on the consequences of the use of screens, especially in the most vulnerable groups, such as children and adolescents.

During the conference, we heard 9 lectures, which comprehensively presented the current picture of digital addiction in Slovenia. The conference focused on adolescents and children, for whom the excessive presence of screens in life has an even greater impact on their further development in the motor, emotional, academic, and social fields.

Current topics were also presented, such as the first national guidelines for the use of screens in children and adolescents, the rise of cryptocurrencies and the risk of trading them, and the importance and pitfalls of virtual communities. During the conference, we also looked at the use of screens more broadly and thought about what their growing integration means for us as a society in the future.

A special musical guest provided a pinch of cultural touch with a live performance Boštjan Narat:


Virtual communities

Rok Gumzej, LOGOUT

The lecture addressed the myths that often adhere to virtual communities today and presented what virtual communities mean to visitors and what they see in them. The most common platforms (Reddit, Discord, Facebook) were presented, where online communities are formed and maintained. In addition to the needs that virtual communities can meet, the risks to which visitors can be exposed have also been addressed - consequences such as overuse, cyberbullying and perpetuation of prejudice.Presentation of national guidelines for the use of screens in children and adolescents

dr. Mateja Vintar Spreitzer, dr. med., spec. pediatrije

During the lecture, Mateja Vintar Spreitzer presented the first national guidelines for the use of screens in children and adolescents, current data on the use of devices by young people in Slovenia and recommendations for time limits for children and adolescents. The importance of parental example and the importance of controlling the use of screens in preschool children were highlighted. In addition to general advice for parents, ideas for working with children were also given. Appropriate prevention, working with young people in need and raising public awareness of the dangers of excessive use of screens are important.

 

TOM Telefon: Duševno zdravje otrok in mladostnikov (V luči COVID-19 in digitalnih medijev)

Maša Blaznik, TOM Telefon in Val Stankovič Pangerc, dijak gimnazije Vič

TOM Telefon že več kot 30 let mladim ponuja mesto za pogovor in pomoč. Med predavanjem je Maša Blaznik predstavila, kako se trendi spreminjajo v zadnjih letih - viša se število kontaktov v povezavi s psihičnimi težavami in internetnimi vsebinami. Posebej izpostavljena je bila aktualna statistika za marec 2021, katera prikazuje izjemno povišanje kontaktov v povezavi s spletnim nasiljem in samomori (statistično vsaj en kontakt na dan). Poleg zaskrbljujočih statističnih podatkov so bili predstavljeni tudi konkretni primeri, kateri so situacije mladih še bolje orisali.

 

Razvoj psihodiagnostičnih instrumentov za ocenjevanje zasvojenosti s spletom ter računalniškimi igrami v Sloveniji

dr. David Gosar, univ. dipl. Psih., spec. klin. psih.

Dr. David Gosar je predstavil kako je v sodelovanju s Centrom Logout in Centrom za psihodiagnostična sredstva analiziral psihodiagnostične inštrumente za ocenjevanje zasvojenosti s spletom in računalniški igrami. Predavanje je jasno opredelilo digitalno zasvojenost in predstavilo teste, ki so med raziskavo bili uporabljeni. Testi so se izkazali kot zanesljivi, pokazali pa so tudi kateri drugi dejavniki (npr. več naprav v hiši) imajo večjo korelacijo z razvojem zasvojenosti. Pomembnost je bila podana tudi zavedanju, da pri odkrivanju vzrokov zasvojenosti ni pomemben samo čas, ampak imajo lahko vpliv tudi drugi dejavniki kot na primer socialno-ekonomski status otroka.


ADHD otroci v primežu virtualnega sveta

Radovan Radetić, univ. dipl. soc.; družinski terapevt in mediator

Otroci z ADHD imajo pri uravnoteženi uporabi naprav pogosto večje težave. Predavanje je predstavilo zakaj lahko igranje pri ADHD otrocih hipno preraste v kompulzivno igranje h kateremu hitro pristopijo, a ga le s težavo zaključijo. Podani so bili predlogi kako s tovrstnimi otroci ravnati in izpostavljena je bila pomembnost razumevanja vedenja otroka. ADHD otroci imajo namreč večjo potrebo po stimulativnih okolij in na sploh nižjo motivacijo ter bolj intenzivne čustvene odzive, zaradi česar rabijo v vsakdanjem življenje toliko več podpore s strani staršev in okolja.


Aktualni podatki o povečanju zaslonskega časa ter upada gibalne učinkovitosti zaradi ukrepov za zajezitev epidemije

dr. Gregor Starc, izredni profesor Fakultete za Šport in vodja nacionalnega sistema SLOfit - športnovzgojni karton

Po koncu prvega vala so slovenske šole izvedle športnovzgojna testiranja, ki so pokazala močan upad gibalne učinkovitosti mladih tekom prvih parih mesecev COVID-19 ukrepov na nivo kakršnega v Sloveniji še nismo imeli. Predavanje je predstavilo pomembnost šolske institucije pri zagotavljanju razgibanosti otrok in predstavilo več statistik, ki so v tem času zabeležile znaten padec ali vzpon. Povišal se je odstotek debelosti pri mladih, povišal se je čas za zasloni, več je poškodb, ki jih otroci pred tem časom niso imeli, več je tudi časa sedenja in višja je potrošnja hrane.


Kovidski človek pred zaslonom

dr. Dan Podjed, antropolog, raziskovalec ZRCSAZU

Skozi primere iz vsakdanjega življenja in del iz znane popkulture je predavanje predstavilo spremembe, ki smo jih v zadnjem letu kot družba sprejeli. Skoraj ves svoj čas sedaj namreč preživimo v zaprtih prostorih, komuniciramo pa večinoma preko naprav. Opisano je bilo kako digitalni svet rešuje izzive, ki mogoče sploh niso prisotni in kako danes že živimo v času poresnice. Skozi koncepte kot so družba nadzora in družba tveganja je predavanje predstavilo kam nas lahko prihodnost uporabe naprav vodi glede na naš odnos do tehnologije in način njene uporabe.


Vpliv uporabe zaslonov na otrokov razvoj

doc. dr. Marta Macedoni-Lukšič, Inštitut za Avtizem

Predavanje je predstavilo kako uporaba zaslonov vpliva na otrokov razvoj in opozorilo na povezave, ki jih študije na tem področju odkrivajo - slabša akademska učinkovitost, slabši rezultati na razvojnih testih, motnje aktivnosti in pozornosti. Na podlagi konkretnih primerov je bila izpostavljena pomembnost dela s starši in vrtci. Zasloni namreč ustvarjajo radikalno novo okolje, ki ima negativne vplive na otrokovo senzorno in socialno učenje, tudi na njegov razvoj govora in jezika ter na emocionalni razvoj. Ključno je, da so starši o učinkih uporabe zaslonov ozaveščeni in informirani.


Odgovorno trgovanje s kriptovalutami

Boris Veler, dipl. ekon., LOGOUT

Trgovanje s kriptovalutami se je v zadnjih letih iz kotičkov interneta preselilo v splošno javnost. S tem pa je narastlo tudi število trgovcev, ki ne uspejo trgovati odgovorno. Zaradi nepoznavanja trga, njegove volatilnosti in unikatnih lastnosti trgovanja s kriptovalutami (dosegljivo 24/7, spodbuda virtualnih skupnosti, več prevar) je tovrstno trgovanje veliko bolj tvegano. Predavanje je obrazložilo kaj kriptovalute sploh so, kdo so lahko rizični trgovci, pasti, ki jih pri trgovanju lahko srečamo in nasveti kako trgovati varno. Še posebej mladi lahko še prehitro zapadejo v trgovanje, ki predstavlja nevarnosti tako v razvoju zasvojenosti kot tudi pri izgubi večjih vsot denarja.

Subscribe to our e-newsletter

We will send you information about relevant news and events occasionally. The e-mail address to which you want to receive email notifications, is stored and protected in accordance with the law on the protection of personal data.